null

Zima w Mieście 2024 r. w Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
dziecko na sankach, kij do hokeja i krążek, zabawa w robotykę, łyżwy, gogle narciarskie, śnieżynka pod lupą

Akcji „Zima w Mieście” 2024, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych w terminie od 15 stycznia do 26 stycznia 2024 r.

Zima w Mieście 2024 r. w Dzielnicy Włochy

Serdecznie zapraszamy uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w Warszawskiej

Akcji „Zima w Mieście” 2024, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych w terminie od 15 stycznia do 26 stycznia 2024 r.

Tegoroczna  Akcja „Zima w Mieście” 2024 w Dzielnicy Włochy organizowana będzie w  2 Feryjnych Placówkach Edukacyjnych:

Nazwa placówki

Adres

Termin realizacji

Telefon/mail

Szkoła Podstawowa nr 94

ul. Cietrzewia 22a
02-492 Warszawa

15.01 – 19.01 2024

(22) 863 73 12
wypoczyneksp94@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 227

ul. Astronautów 17
02-154 Warszawa

22.01 – 26.01.2024

(22) 846 03 81
szkola.zsp5@eduwarszawa.pl

 

Koszty udziału dziecka w Akcji "Zima w Mieście" 2023 r.:

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi:

30 zł dzienne za opiekę opiekę

20 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły.

Z opłat za opiekę oraz posiłki zwolnione są dzieci korzystające w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Zapisy do Akcji „Zima w  Mieście” 2024 r.

Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 do Akcji ,,Zima w Mieście” 2024 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/  oraz odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Harmonogram zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2024 :

Termin

Etap zapisów/czynności kandydata

24.11.2023 r. godz. 16:00

Publikacja oferty PFE w Elektronicznym systemie zgłoszeń.

od 24 listopada 2023 r. godz. 16:00

do 10 grudnia 2023 r. godz. 24:00

Rejestracja/zapisy w elektronicznym systemie kandydatów

warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

15 grudnia 2023 r. godz. 16:00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

od 2 stycznia 2024 r. godz. 8:00

do 8 stycznia 2024 r. godz. 16:00

Składanie przez rodziców w placówce:

   - kart (jedna karta na 1 turnus)

   - potwierdzeń opłat za wyżywienie i opiekę (zaświadczeń          zwalniających z opłat)

OPŁATY DOKONUJEMY OD 1 STYCZNIA 2024 R.

Złożenie karty w szkole/placówce jest

warunkiem udziału w Akcji

10 stycznia 2024 r. godz. 12:00

Publikacja list kandydatów, którzy potwierdzili wolę

udziału w Akcji.

10 stycznia 2024 r. godz. 16:00

Publikacja wolnych miejsc

11 stycznia 2024 r. godz. 8:00

Rekrutacja na wolne miejsca

Serdecznie zapraszamy