null

Aleje pomnikowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  • ul. Iłżecka – 76 lip drobnolistnych 
  • ul. Rybnicka – 81 kasztanowców białych
                        - 1 lipa szerokolistna 
                        - 1 lipa drobnolistna
                        - 1 robinia akacjowa
  • ul. Żwirki i Wigury – około 1000 lip krymskich i warszawskich w układzie nasadzenia trójrzędowego
ul. Iłżecka