null

Informacja o wynikach konkursu ofert nr 3/2021 na najem garaży

Drukuj otwiera się w nowej karcie

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NR 3/2021 NA NAJEM GARAŻY

Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) informuję, że konkurs ofert na najem garaży, rozstrzygnięty
 w dniu 15 czerwca 2021 r. został zamknięty.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Boks garażowy Szybowcowa 3A  (pow. 18,00 m2, dz. ew. 30/4):

Oferent wyłoniony na najemcę: Pan  A.  D., ul. …………………………..

Stawka oferowana: 16,50zł. netto za 1 m2 miesięcznie.