null

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020

Instrument:  Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020
Projekt: Przygotowanie  i zagospodarowanie terenu otwartego placu sportowo - rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 17 w Warszawie
Wartość projektu: 120 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 2 listopada -31 grudnia 2020 r.
Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców Dzielnicy Włochy, zwłaszcza najmłodszych w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji poprzez remont lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, która jest w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym.
Działania: Remont nawierzchni boiska sportowego/placu zabaw, ustawienie urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
Jednostka realizująca: Zespół Szkół nr 17 w Warszawie we współpracy z Urzędem Dzielnicy Włochy.

(otwiera się w nowej karcie)Fundusze europejskie Mazowsze