null

Wyniki konkursu ofert nr 7/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki konkursu ofert na najem garaży i miejsc postojowych.

Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) informuję, że konkurs ofert na najem garaży i miejsc postojowych, rozstrzygnięty w dniu 28 grudnia 2021 r. został zamknięty.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Boks garażowy Szybowcowa 3A (pow. 18,00 m2, dz. ew. 30/5): Oferent wyłoniony na najemcę: Pan S. W. stawka oferowana: 22,00 zł netto za 1 m2 miesięcznie.

Boks garażowy Astronautów 15A (pow. 18,00 m2, dz. ew. 20/5): Oferent wyłoniony na najemcę: Pan  D. Z. stawka oferowana: 18,00 zł netto za 1 m2 miesięcznie.

Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 9 (poziom -1): Oferent wyłoniony na najemcę: Pani B. D. stawka oferowana: 109,60 zł netto miesięcznie.

Załączniki: