null

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych i właścicieli punktów sprzedaży oraz punktów podawania napojów alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych i właścicieli punktów sprzedaży oraz punktów podawania napojów alkoholowych usytuowanych na terenie dzielnicy Włochy w zakresie przepisów i przestrzegania prawa sprzedaży alkoholu.

Zapraszamy  do składania oferty cenowej do dnia 13 kwietnia 2022 roku do godziny 12.00.

 

Odpowiedź na zadane pytania przez jednego z potencjalnych oferentów w ramach zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych i właścicieli punktów sprzedaży i punktów podawania napojów alkoholowych usytuowanych na terenie dzielnicy Włochy w zakresie przepisów i przestrzegania prawa sprzedaży alkoholu.

  1. W zapytaniu ofertowym jest zapis: „Do formularza oferty należy dołączyć:

2. kserokopie zaświadczeń/rekomendacji potwierdzających zdobyte doświadczenie w realizacji szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia w ramach co najmniej 10 Umów.

3. kserokopie zaświadczeń/rekomendacji potwierdzających zdobyte doświadczenie we współpracy z jednostkami publicznymi w ramach co najmniej 5 umów.”

Nie ma nigdzie zapisów, które wymagałyby przedkładanie umów.

Dopuszcza się przedłożenie łącznie 10 zaświadczeń/rekomendacji, w tym 5 potwierdzających zdobyte doświadczenie we współpracy z jednostkami publicznymi.

  1. „W zapytaniu ofertowym jest zapis: 6)  Wykonawca przygotuje materiały edukacyjne dla uczestników szkolenia (zapłata nastąpi adekwatnie do liczby osób uczestniczących w szkoleniu)” – zapis stanowi, że adekwatna zapłata dotyczy tylko materiałów edukacyjnych; zapis nie odnosi się do realizacji zajęć.
  2. W zapytaniu ofertowym jest zapis: „Zamawiający zastrzega, że może: potwierdzić realizację w mniejszej liczbie grup lub odstąpić od umowy, najpóźniej na 2 dni przed ustalonym terminem szkolenia.” Oznacza to, że jeżeli Zamawiający nie odstąpi od umowy w tym czasie lub nie poda mniejszej liczby grup niż 3, szkolenie będzie realizowane niezależnie od liczby uczestników. W przypadku, gdy na szkolenie nie stawi się żaden uczestnik, również Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, pomniejszone o koszty materiałów.

Ponadto, kryterium wyboru jest najniższa cena, ale właśnie liczba rekomendacji ma wskazać na zdobyte doświadczenia w realizacji tego rodzaju szkoleń i dopuścić do składania ofert Oferentów ze zdobytym doświadczeniem, co, jak zauważy potencjalny Oferent jest podstawą jakości merytorycznej szkolenia.

Załączniki: