null

Zapytanie ofertowe - wymiana niedrożnych instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy zaprasza do składania ofert cenowych na: wymianę niedrożnych instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie.

W załączeniu:
- zapytanie ofertowe
- projekt umowy
- formularz cenowy
- charakterystyka, przedmiar robót
- rysunki

Oferty należy składać na formularzu cenowym w formie: pisemnej lub drogą elektroniczną: wlochy.wag@um.warszawa.pl do dnia 19.05.2022 do godz.10:00.

Załączniki: