null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy - wrzesień-październik 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Terminy:

Październik:

5 października 2022r., godz. 17.00, Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Porządek nr 47, posiedzenie zdalne

11 października 2022r. o godz. 17.00, Komisja Kultury i Sportu, Porządek nr 41, Urząd Dzielnicy Włochy, sala nr 433

12 października 2022r., godz. 17.00, Komisja Oświaty, Porządek nr 48, Komisja wyjazdowa, Przedszkole nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44

17 października 2022 r., godz. 17.00, Komisja Budżetu, Porządek nr 33, posiedzenie zdalne

18 października 2022 r., godz. 17.00, Komisja Rewizyjna, Porządek nr 14, Urząd Dzielnicy Włochy, sala nr 205

25 października 2022 r., godz. 17.00, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Porządek nr 45, Urząd Dzielnicy Włochy, sala nr 205

 

Wrzesień:

2 września 2022r., godz. 17.00, Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny, Porządek nr 35, posiedzenie zdalne

5 września 2022r., godz. 17.00, Komisja Budżetu, Porządek nr 32, posiedzenie zdalne

8 września 2022r., godz. 17.00, Komisja Oświaty, Porządek nr 47, komisja wyjazdowa, Przedszkole nr 78 przy ul. Lechickiej 12D

9 września 2022r., godz. 17.30, Komisja doraźna, Porządek nr 6, Urząd Dzielnicy Włochy, sala nr 205

12 września 2022 r., godz. 16.30, Komisja Mieszkaniowa, Urząd Dzielnicy Włochy, sala nr 205

21 września 2022r., godz. 17.00, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Porządek nr 24, posiedzenie zdalne

27 września 2022r., godz. 17.00, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Porządek nr 44, Urząd Dzielnicy Włochy, sala nr 205

29 września 2022r., godz. 17.00, Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny, Porządek nr 36, Urząd Dzielnicy Włochy, sala nr 205

 

Link do udziału w posiedzeniach zdalnych: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!