null

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  • sprawy z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zadania na rzecz obronności państwa oraz ochrona informacji niejawnych.