null

Przyznanie dodatku osłonowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które stanowi wsparcie w pokryciu części kosztów energii.

Dodatek osłonowy to rządowe świadczenie, które częściowo pokryje rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie warszawa19115.pl 

oraz na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy