null

Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
RPO WM  na lata 2014 – 2020.
 

Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 52 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt realizowany jest w okresie: wrzesień 2021 – sierpień 2023 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim

Dofinansowanie projektu z UE: 2 484 277 zł

www.mapadotacji.gov.pl

loga: Fundusze Europejskie, Mazowsza, flaga UE
 

 

Załączniki: