null

Zbycie w trybie bezprzetargowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zbycie w trybie bezprzetargowym 1/5 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy przy ul. Gęślarskiej 7.

Informujemy o zarządzeniu 1918/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym udziału Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1/5 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy przy ul. Gęślarskiej 7.

Zarządzenie dostępne na stronie BIP