null

Informacja dla obywateli Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeśli potrzebujesz informacji, zadzwoń na infolinię:

WARSZAWSKA INFOLINIA DLA OBYWATELI UKRAINY 505 700 701 
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-20:00.

 

Informacja dla obywateli Ukrainy  

Офіційний сайт столиці Польщі

Uchodźco! Tu znajdziesz pomoc/pobyt w Warszawie

Українцю/нко! тут знайдеш допомогу/проживання В Варшаві 

Освіта: Варшава для України (Edukacja: Warszawa dla Ukrainy)

 

Ви хвилютесь за свою дитину, яка перебуває з Вами у Польщі? – Телефонуйте за
безкоштовним номером 800 100 100

 

Informacje dla Obywateli Ukrainy

 • Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
 •  Po przekroczeniu granicy, jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego znajdującego się w miejscowościach przy granicy. Wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina---ua
 • W punkcie recepcyjnym otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zostanie udzielona pomoc w zakresie tymczasowego zakwaterowania w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
 • Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną. Każdy obywatel Ukrainy będzie mógł przekroczyć granicę bez znaczenia czy posiada dokumenty do tego uprawniające.

Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego lub wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym w trakcie przekraczania granicy lub zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej również podczas przekraczania granicy.

Jeśli już przebywasz w Polsce, nie martw się o to, że skończy Ci się legalny pobyt. Zadbamy o to, żeby Twój legalny pobyt został przedłużony.
Obywatele Ukrainy w województwie mazowieckiem będą mogli przedłużać swoje dalsze przebywanie w Polsce w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ul. Marszałkowska 3/5.
Tutaj otrzymasz również pomoc w zakresie informacji dotyczącej procedury związanej z legalizacją pobytu.
Wszelkie informacje w tym zakresie będą aktualizowane na bieżąco również na stronie internetowej Wydziału Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/biezace-informacje-wsc

oraz stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

Jeśli przebywasz w województwie mazowieckiem i potrzebujesz pomocy, również w zakresie uzyskania noclegu możesz skorzystać z pomocy pod bezpłatnym numerem telefonu: 987 - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Jeśli potrzebujesz informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy,
skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 22 500 43 76.

______________________________________________________________________________

RODZICU/OPIEKUNIE DZIECKA

Edukacja dzieci i młodzieży w publicznych przedszkolach i  szkołach jest bezpłatna. Twoje dziecko nie musi znać języka polskiego, aby je przyjąć do polskiego przedszkola lub szkoły.

Przed zapisem dziecka do przedszkola lub szkoły skontaktuj się z koordynatorem dzielnicowym, który wskaże Ci obwodową szkołę podstawową oraz pomoże w znalezieniu miejsca w przedszkolu lub szkole ponadpodstawowej. Ważne, żebyś znał adres swojego pobytu w Warszawie.

Jeżeli nie masz dokumentów ze szkoły, do której uczęszczało Twoje dziecko na Ukrainie, złożysz oświadczenie. Dziecko może również zostać przyjęte do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczeń ma prawo do:

 • dodatkowych lekcji języka polskiego,
 • korzystania z zajęć wyrównawczych,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wsparcia pomocy nauczyciela posługującego się językiem ukraińskim

Więcej informacji o edukacji w Warszawie znajdziesz na stronie edukacja.um.warszawa.pl
https://edukacja.um.warszawa.pl/edukacja-warszawa-dla-ukrainy

Przydatne telefony i adresy mailowe 
Ogólna informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy
mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl, tel. 22 3474708

 

Нижче наведено список координаторів у районах Варшави, які допоможуть знайти місце у школі та дитячому садку.

Bemowo | Бемово
Ewa Wyrwich-Hejduk | Ева Вирвіх-Хейдук
22 44 37 794 | ewyrwich-hejduk@um.warszawa.pl

Białołęka | Біалоленка
Arkadiusz Strzałkowski | Аркадіуш Стшалковський
22 32 54 193 | astrzalkowski@um.warszawa.pl

Bielany | Біелани
Grażyna Kacprzak | Гражина Кацпшак
22 44 34 803 | gkacprzak@um.warszawa.pl

Mokotów | Мокотув
Aleksandra Popek | Александра Попек
22 44 36 675 | aleksandra.popek@um.warszawa.pl

Ochota | Охота
Bożena Matławska | Божена Матлавска
22 44 39 841 | bmatlawska@um.warszawa.pl

Praga-Południe | Прага-Полудне
Maja Król | Мая Круль
22 44 35 533 | maja.krol@um.warszawa.pl

Irmina Iwańska | Ірміна Іваньска
22 44 35 511 | iiwanska@um.warszawa.pl

Praga-Północ | Прага-Пулнос
Alicja Kaźmierak | Аліція Казьміерчак
22 44 37 978 | Akazmierak@um.warszawa.pl

Rembertów | Рембертув
Sylwia Firląg-Dutkiewicz | Сильвія Фірліонг-Дуткевіч
22 44 33 811 | sfirlag@um.warszawa.pl

Śródmieście | Срюдміесьце
Anna Mucha | Анна Муха
22 44 39 176 | Amucha@um.warszawa.pl

Joanna Kozorowska | Йоанна Козоровска
22 44 39 185 | Jkozorowska@um.warszawa.pl

Targówek | Таргувек
Dariusz Gierczak | Даріуш Гіерчак
22 44 38 644 | dgierczak@targowek.waw.pl

Ursus | Урсус
Monika Drużyńska | Моніка Дружиньска
22 44 36 048 | mdruzynska@um.warszawa.pl

Ursynów | Урсинув
Paulina Dybicz-Gil | Пауліна Дибічь-Гіль
22 44 37 210 | Pdybicz-gil@ursynów.pl

Wawer | Вавер
Marta Chmielewska | Марта Хміелевска
22 44 36 891 | martachmielewska@um.warszawa.pl

Joanna Pobudkiewicz | Йоанна Побудкевич
22 44 36 890 | jpobudkiewicz@um.warszawa.pl

Wesoła | Весола
Elżbieta Bareja | Ельжбета Бaрея
22 44 34 042 | EBareja@um.warszawa.pl

Wilanów | Вілянув
Krzysztof Prusak | Кшиштоф Прусак
22 44 34 927 | Kprusak@um.warszawa.pl

Włochy | Влохи
Monika Bedyńska | Моніка Бединьска
22 44 34 397 | Mbedynska@um.warszawa.pl

Wola | Воля
Jolanta Kulmatycka | Йоланта Кульматицка
22 44 35 668 | jkulmatycka@um.warszawa.pl

Ewa Świderska | Ева Свідерска
22 32 56 624 | eswiderska@um.warszawa.pl

Żoliborz | Жолібож
Agnieszka Kosiarz | Агніешка Косяж
22 44 38 858 | akosiarz@um.warszawa.pl

Biuro Eduakcji – szkoły specjalne | Бюро Едукаціі – спеціальні  школи
Anna Pucz | Анна Пуч
22 44 33 519 | apucz@um.warszawa.pl 

______________________________________________________________________________


Informacje dot. pomocy dla zwierząt uchodźców z Ukrainy:

Jednocześnie chciałbym poinformować, ze zgodnie z tymczasową procedurą Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego, w sytuacji kiedy uchodźca jest w stanie w momencie przekraczania granicy wskazać adres miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski, powinien zgłosić się do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Poniżej link do strony z danymi kontaktowymi do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie: https://www.wawa.piw.gov.pl/kontakt/

Załączniki: