null

Ogłoszenie na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod ustawienie kabiny fotograficznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem najmu jest wynajem powierzchni użytkowej holu na parterze budynku (od strony parkingu) Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie, z przeznaczeniem pod ustawienie kabiny fotograficznej, zwaną dalej „Urządzeniem”.

Przedmiotem najmu jest wynajem około 2 m2 powierzchni użytkowej, wielkość kabiny fotograficznej nie może przekroczyć wymiarów 170 dł. x 95 szer. x 270 wys.

Wymagania związane z Urządzeniem:

wykonywanie zdjęć do dokumentów wg aktualnej instrukcji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnych z wymogami ICAO 9303,
„wchodzenia w stan uśpienia” po godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek po godz. 1800, wtorek–piątek po godz. 1600
płatność gotówką oraz kartą płatniczą
Wynajmujący zaleca, aby Najemca dokonał wizji lokalnej przedmiotu najmu w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy.

Szczegóły dotyczące przedmiotu oraz warunków najmu, w tym prawa i obowiązki Stron określone są w projekcie umowy i załącznikach.

Załączniki: