null

Komunikat o zamknięciu konkursu ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat o zamknięciu konkursu ofert nr 5/2021 na najem lokali użytkowych

Na podstawie § 11 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości komunikat o zamknięciu konkursu ofert na najem lokali użytkowych, rozstrzygniętego  
w dniu 14 października  2021 r.

Do konkursu został wytypowany  lokal użytkowy – położony w Warszawie przy ul. Popularnej 29  (pow. podstawowa 23,17m2 i 14,39m2 pow. dodatkowa).

Komisja konkursowa w składzie określonym przez Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ustaliła, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 16 września 2021 r. wpłynęły 2 oferty złożone przez: 

  1. Panią Monikę Skwarczyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EMPRESA, Monika Skwarczyńska,  z siedzibą ul. Wilczycka 27 lok. 26, 02-488 Warszawa, NIP 5341322983, REGON 142247561, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, na lokal użytkowy położony przy ul.  Popularnej 29
    o pow. podstawowej 23,17m2 i 14,39m2 pow. dodatkowej.

Oferowana stawka:   31,00zł. netto za 1m2 pow. podstawowej

                                     14,60zł. netto za 1mpow. dodatkowej

  1. Pana Jakuba Karbowskiego, prowadzącego  działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Karbowski , z siedzibą ul. Czereśniowa 24, 02-456 Warszawa, NIP 8272172742,
    REGON 145922460, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, na lokal użytkowy położony przy ul.  Popularnej 29
    o pow. podstawowej 23,17m2 i 14,39m2 pow. dodatkowej.

 Oferowana stawka:   35,00zł. netto za 1m2 pow. podstawowej

                                      19,00zł. netto za 1mpow. dodatkowej

Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert wybrano na najemcę oferenta:

Lokal użytkowy przy ul. Popularnej 29  (pow. podstawowa 23,17m2 i 14,39m2 pow. dodatkowa)

Oferta  nr 2 –  Pan Jakub Karbowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Karbowski , z siedzibą przy ul. Czereśniowej 24, 02-456 Warszawa, NIP 8272172742,
REGON 145922460 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 Oferowana stawka:   35,00zł. netto za 1m2  pow. podstawowej

                              19,00zł.  netto za 1mpow. dodatkowej

Pouczenie

Każdy uczestnik Konkursu może wnieść skargę na czynności związane z przygotowaniem Konkursu
do Burmistrza Dzielnicy Włochy w terminie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia niniejszego komunikatu w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                         DZIELNICY WŁOCHY

                                                         /-/ MONIKA KRYK