null

Ogłoszenie konkursu ofert na najem garaży i miejsc postojowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie konkursu ofert na najem garaży i miejsc postojowych położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie konkursu ofert na najem garaży i miejsc postojowych położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie nr 7/2021 z dnia 3.12.2021 r.  
Termin składana ofert od 6.12.2021 r. do 28.12.2021 r. do godz. 8.00.

Termin otwarcia ofert 28.12.2021 r. o godz. 8.30.

Załączniki: