null

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonych konkursach na działania kulturalne w 2022 roku:

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – budżet 50 000 zł
- https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-wlochy-clxxxvi-2006-21

Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy – budżet 100 000 zł
- https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-wlochy-clxxxvi-2007-21

  1. Ofertę, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23.12.2021 roku do godz. 16.00.
  2. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o jej wycofaniu.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Paweł Fajdek, nr telefonu 22 44 34 292, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).