null

Konta bankowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
al. Krakowska 257
02-133 Warszawa

 

Wydział Budżetowo-Księgowy  informuje, że od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika (COP) przejmuje z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.
Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z wyżej wymienionych podatków powinny być dokonywane na indywidualne rachunki utworzone w COP.
W celu uzyskania informacji dot. wymiaru podatku i decyzji podatkowych prosimy o 
kontakt z COP:
ul. Obozowa 57, pod numerami telefonów: 22 44 30 900,  22 44 30 901,  22 44 39 991,  22 325 91 41,  22 325 91 42
lub e-mail: 
sekretariat.cop@um.warszawa.pl 

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:

Centrum  Obsługi Podatnika (COP)
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070Rachunek bieżący 
– Dochody Podatkowe – podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych

Aktualny nr konta: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144


Rachunek bieżący dochodów – dzierżawa, zajęcie pasa, wieczyste użytkowanie gruntu, opłata przekształceniowa, adiacencka, renta planistyczna

Aktualny nr konta: 74 10301508 0000 0005 5003 5006


Rachunek opłaty komunikacyjnej – rejestracja pojazdów, prawo jazdy

Aktualny nr konta: 33 10301508 0000 0005 5003 5065


Rachunek bieżący dochodów – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpłaty powinny być wnoszone na konta indywidualne

Aktualny nr konta: 05 1030 1508 0000 0005 5003 5375


Rachunek depozytowy – udostępnienie danych, wadia, kaucje, depozyty
Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5003 5111


Rachunek bieżący – opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów
Aktualny nr konta: 02 10301508 0000 0005 5003 5138


Rachunek bieżący  opłaty geodezyjna
Aktualny nr konta: 02 10301508 0000 0005 5003 5332


Rachunek bieżący  opłaty alkoholowa
Aktualny nr konta: 77 1030 1508 0000 0005 5003 5243


Dane do przelewu zagranicznego:

Kod Swift / BIC

CITIPLPX lub CITIPLPXXXX

Kod IBAN

PL (+ 26 cyfr numeru rachunku)