null

Konta bankowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
al. Krakowska 257
02-133 Warszawa

 
Wydział Budżetowo-Księgowy  informuje, że od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika (COP) przejmuje z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.
Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z wyżej wymienionych podatków powinny być dokonywane na indywidualne rachunki utworzone w COP.
W celu uzyskania informacji dot. wymiaru podatku i decyzji podatkowych prosimy o kontakt z COP:
ul. Obozowa 57, pod numerami telefonów: 22 44 30 900,  22 44 30 901,  22 44 39 991,  22 325 91 41,  22 325 91 42
lub e-mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl 

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:
Centrum  Obsługi Podatnika (COP)
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Kasa Urzędu Dzielnicy Włochy I piętro, pok. 111

Rachunek bieżący dochodów

Aktualny nr konta: 74 10301508 0000 0005 5003 5006

Rachunek bieżący – Dochody Podatkowe

Aktualny nr konta: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Rachunek bieżący wydatków

Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5003 5014

Rachunek opłaty skarbowej

Aktualny nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Rachunek opłaty komunikacyjnej

Aktualny nr konta: 33 10301508 0000 0005 5003 5065

Rachunek bieżący dochodów – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualny nr konta: 05 1030 1508 0000 0005 5003 5375

Rachunek depozytowy

Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5003 5111

Rachunek ZFŚS

Aktualny nr konta: 33 10301508 0000 0005 5003 5162

Rachunek bieżący Dochody Niepodatkowe Sumy do Wyjaśnienia

Aktualny nr konta: 80 10301508 0000 0005 5003 5189

Rachunek bieżący Dochody Podatkowe Sumy do Wyjaśnienia

Aktualny nr konta: 30 10301508 0000 0005 5003 5022

Rachunek bieżący  Opłata Skarbowa Sumy do Wyjaśnienia

Aktualny nr konta: 55 10301508 0000 0005 5003 5057

Rachunek bieżący  Opłata Komunikacyjna Sumy do Wyjaśnienia

Aktualny nr konta: 11 10301508 0000 0005 5003 5073

Rachunek bieżący Wpłaty za udostępnianie danych

Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5003 5111

Rachunek bieżący Opłaty za Dowody Osobiste Sumy do Wyjaśnienia

Aktualny nr konta: 74 10301508 0000 0005 5003 5103

Rachunek bieżący Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Aktualny nr konta: 02 10301508 0000 0005 5003 5138

Rachunek bieżący  Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

Aktualny nr konta: 77 10301508 0000 0005 5003 5146

Rachunek bieżący Wynagrodzenia

Aktualny nr konta: 55 10301508 0000 0005 5003 5154

Rachunek pomocniczny budżetu dochodów

Aktualny nr konta: 50 10301508 0000 0005 5001 7008

Rachunek pomocniczny budżetu wydatków

Aktualny nr konta: 28 10301508 0000 0005 5001 7016

Rachunek pomocniczy Budżetu  Dochody zadań zleconych

Aktualny nr konta: 06 10301508 0000 0005 5001 7024

Rachunek pomocniczy Budżetu Sumy do Wyjaśnienia

Aktualny nr konta: 81 10301508 0000 0005 5001 7032

OPS Dochody

Aktualny nr konta: 70 10301508 0000 0005 5046 1005

OPS  Podstawowy

Aktualny nr konta: 48 10301508 0000 0005 5003 1013

OPS Depozyt

Aktualny nr konta: 51 10301508 0000 0005 5003 1056

OPS ZFŚS

Aktualny nr konta: 73 10301508 0000 0005 5003 1048

OPS Zaliczka alimentacyjna

Aktualny nr konta: 29 10301508 0000 0005 5003 1064

OPS Dochody własne

Aktualny nr konta: 26 10301508 0000 0005 5003 1021

ZGN Dochody

Aktualny nr konta: 41 10301508 0000 0005 5087 3001

ZGN Wydatki

Aktualny nr konta: 88 10301508 0000 0005 5087 3028

ZGN  depozyty, czynsz

Aktualny nr konta: 66 10301508 0000 0005 5087 3036

ZGN kaucje mieszkaniowe

Aktualny nr konta: 44 10301508 0000 0005 5087 3044

ZGN zwroty za pilota

Aktualny nr konta: 22 10301508 0000 0005 5087 3052

ZGN ZFŚS

Aktualny nr konta: 69 10301508 0000 0005 5087 3079

ZGN wadium przetargowe

Aktualny nr konta: 47 10301508 0000 0005 5087 3087

ZGN zwroty za pilota

Aktualny nr konta: 35 10301508 0000 0005 5087 3109

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Aktualny nr konta: 77 1030 1508 0000 0005 5003 5243

Zwrot od innych gmin z tytułu odzyskanego funduszu alimentacyjnego

Aktualny nr konta: 58-1030-1508-0000-0005-5003-5294