null

Narodowy Spis Powszechny 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Narodowy Spis Powszechny 2021
Narodowy Spis Powszechny 2021

Spisz się od 1 kwietnia do 30 września. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.
Zapraszamy do Urzędu Dzielnicy Włochy w dniach:
11 oraz 25 września 2021 roku (sobota) w godzinach 9.00 – 13.00.

Od 1 kwietnia na terenie całego kraju trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

Podstawową metodą Narodowego Spisu Powszechnego jest samospis internetowy. Osoby starsze mogą prosić dzieci lub najbliższych o pomoc w wypełnieniu aplikacji spisowej w Internecie.

Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, w którym jest przygotowane specjalne stanowisko do spisania się.

Stanowisko samospisowe dla głuchoniemych

Osoby, które nie mają możliwości dokonania samospisu, mogą skorzystać z wywiadu przeprowadzonego bezpośrednio lub telefonicznie przez rachmistrza. Jednak dla osób głuchoniemych ten wymóg jest nie do zrealizowania, gdyż komunikują się tylko z osobami posługującymi się polskim językiem migowym. Pytania w kwestionariuszu dla części z nich mogą być niezrozumiałe, gdyż język migowy różni się od języka polskiego.

Dlatego Urząd m.st. Warszawy 1 kwietnia uruchomi stanowisko samospisowe przystosowane dla osób głuchoniemych, które posługują się polskim językiem migowym lub korzystają z systemu języka migowego.

Punkt ten będzie czynny codziennie w Urzędzie m.st. Warszawy, przy ul. Kruczkowskiego 2, sala obsługi 0.28, stanowisko nr 5, w godz. 9.00-15.00. By skorzystać ze stanowiska samospisowego, należy wcześniej się umówić pod adresem e-mail: nsp2021@um.warszawa.pl. Stanowisko samospisowe dla osób głuchoniemych znajduje się na parterze budynku, w sali obsługi Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Punkty spisowe działają od poniedziałku do piątku we wszystkich urzędach dzielnic. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Prezydent m.st. Warszawy - Gminny Komisarz Spisowy zadecydował o dodatkowym dniu obsługi mieszkańców w  soboty 11 oraz 25 wrzesnia br. Punkty będą czynne w godzinach 9-13. Ich wykaz jest dostępny na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy. Wypełnić obowiązek spisowy można również poprzez infolinię 22 279 99 99.

www.spis.gov.pl