null

Oprawa muzyczna podczas imprezy plenerowej realizowany w ramach Projektu pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Oprawa muzyczna podczas imprezy plenerowej realizowanej w ramach Projektu pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Tytuł projektu: Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy.

Miejsce: teren Fortu V Włochy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Termin realizacji zamówienia: 3.09.2022 r. w godz. 15.00-18.00.

Do udziału w postepowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy zorganizowali minimum trzy wydarzenia plenerowe o podobnych charakterze o wartości min. 18000 zł brutto każda. Wykonawca zobowiązany jest załączyć informację z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania.

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wartość zamówienia
ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 130 000 ZŁ NETTO
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
29.07.2022 11:00
Termin składania ofert
12.08.2022 11:00

Zamówienia

Filtry