null

Park Kombatantów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Początki obecnego parku to koniec XVIII wieku. Wówczas, w roku 1795 włości objął w posiadanie hrabia Tadeusz Mostowski, późniejszy minister spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego oraz w kolejnych latach Królestwa Polskiego. Mostowski stworzył tutaj swoją podwarszawską rezydencję. Wówczas zaprojektowano obecny – dość obszerny park. Jego projektantem był A. Szubert. W roku 1842 na specjalne życzenie przybył z Anglii ogrodnik F. James, dzięki któremu park zyskał obecny wgląd, typowy dla parków angielskich. Także w roku 1842 hrabia Mostowski własnym nakładem ukończył budowę neorenesansowego pałacyku. Od 1844 do II wojny światowej park i pałacyk stały się własnością Koelichenów, rodziny o holenderskim pochodzeniu zajmującej się przemysłowym barwieniem tkanin. Już wówczas w parku rosło wiele egzotycznych jak na Polskę okazów drzew.

W rok 1928 zreorganizowano park i pałac. Zgodnie z koncepcją ówczesnego prezydenta stolicy Zygmunta Słomińskiego miało tu powstać jedno z miast ogrodów okalających stolicę.

W okresie II wojny światowej park był świadkiem dramatycznych wydarzeń. 16 września 1944 wywieziono z tego miejsca ok. 4000 mężczyzn – mieszkańców Włoch do obozów koncentracyjnych (powróciło tylko ok. 1000 osób). Po powstaniu warszawskim znajdował się tutaj także obóz przejściowy, z którego wysiedlonych warszawiaków wywożono do Pruszkowa. W parku, od strony ulicy Świerszcza znajduje się krzyż oraz pomniki upamiętniające mieszkańców dzielnicy, którzy zostali w 1944 roku wywiezieni z Włoch. W pałacyku znajduje się obecnie biblioteka.

W latach 1999-2000 park został gruntownie wyremontowany: zainstalowano nowe lampy, ułożono chodniki. W centralnej części powstał nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Z okresu XVIII-wiecznego zachował się także niewielki fragment ogrodzenia – brama wejściowa przy skrzyżowaniu dzisiejszej ulic Zdobniczej, Obrońców Pokoju i Cienistej. W latach 2007-2008 podjęto prace mające na celu objecie terenem parku całego kwartału ulic. W roku 2009 powstały dwa nowe place zabaw.

Park dzięki swym historycznym właścicielom do dziś jest pełen wspaniałych obiektów przyrodniczych. Wśród nich znajdują się bardzo cenne i rzadko spotykane w Polsce okazy. Najbardziej drogocenne drzewa to:

 • platan klonolistny ok. 130 lat
 • tulipanowiec amerykański ok. 110 lat

Inne ciekawe drzewa to:

 • lipa drobnolistna (licząca sobie ok. 250 lat)
 • sosny czarne (liczące ok. 130 lat)
 • klon polny (liczący sobie ok. 130 lat)

Kilka najbardziej okazałych drzew znajdujących się na terenie parku to pomniki przyrody. W sąsiedztwie Parku Kombatantów znajduje się tzw. Staw Koziorożca (dawniej nazywany Kilcheniakiem od nazwiska ostatnich właścicieli majątku Włochy) przy ul. Koziorożca – jest to glinianka.

Powierzchnia 5,06 ha

Pałacyk Kelichenów – obiekt zabytkowy (XVIII-XIX w.) nr rej. 710, w parku oryginalne ławki z okresu międzywojennego.

Pomniki przyrody:

 • Sosna czarna (2 szt.)
 • Lipa drobnolistna (2 szt.)
 • Platan klonolistny
 • Klon polny
 • Kasztanowiec biały
 • Tulipanowiec amerykański

Dwa place zabaw dla dzieci (w tym jeden przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych) o nawierzchni piaskowej i sztucznej. 

 

UWAGA: Zgłoszenia dot. oświetlenia na terenach Parku Cietrzewia, Parku Kombatantów (wraz z terenem wokół stawu Koziorożca) oraz Parku Kotańskiego (tu: oprócz wysokich lamp) można zgłaszać do:

1. Wykonawcy z ramienia ZDM czyli firmy „JIMMY”* (* która zajmuje się oświetleniem do listopada 2013 r.), tel. (22) 853 70 25 w godz. 8:00-16:00 lub (0) 501 285 094 całodobowo

2. ZDM (Zarządu Dróg Miejskich) Wydział oświetlenia (22) 55 89 215/245 lub na (całodobowe) pogotowie drogowe (0) 19 633

Zobacz galerię (2 zdjęć)