null

Patronat Burmistrza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zasady udzielania patronatu nad imprezami i wydarzeniami przez Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Ubiegając się o przyznanie honorowego patronatu Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, należy złożyć pismo, w którym zostaną przekazane najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia, które ma zostać objęte honorowym patronatem:

  • opis przedsięwzięcia – pełna nazwa, termin i miejsce realizacji, program, do kogo przedsięwzięcie jest adresowane, jakie są jego cele,
  • partnerzy, współorganizatorzy, sponsorzy,
  • źródło finansowania,
  • informacja, czy wydarzenia  w ramach przedsięwzięcia są ogólnodostępne i bezpłatne,
  • jaki związek przedsięwzięcie ma z Włochami.

Pismo można wysłać na adres:
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
al. Krakowska 257,
02-133 Warszawa
lub przesłać na e-mail: wlochy.sekretariat@um.warszawa.pl

Burmistrz nie sprawuje patronatu honorowego nad przedsięwzięciami, imprezami, wydarzeniami organizowanymi, finansowanymi lub dotowanymi  przez biura lub jednostki m.st. Warszawy.
Wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź na złożony wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Burmistrza.

Organizatorzy przedsięwzięcia objętego patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy są zobowiązani do:

  • umieszczenia na wszelkich materiałach promocyjnych logo Dzielnicy Włochy i uzyskania akceptacji projektu materiałów promujących wydarzenie/imprezę w Zespole Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Dzielnicy Włochy;
  • przesłania drogą elektroniczną na adres Zespołu Promocji: dokumentacji zdjęciowej oraz krótkiej relacji z wydarzenia/imprezy, w terminie do 3 dni po jego zakończeniu w celu umieszczenia tego materiału na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy, na profilu dzielnicy na FaceBooku oraz i/lub w Biuletynie Dzielnicy Włochy.