null

Jaki plan miejscowy obszaru Rakowa?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad planem miejscowym obszaru Rakowa. Konsultacje społeczne trwają od 29 listopada 2021 do 10 stycznia 2022 roku.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Obszar objęty planem na Rakowie ma około 232 ha. Jest położony w strefie miejskiej i charakteryzuje się zróżnicowanym sposobem zagospodarowania.

Jest to teren nie do końca zrealizowanej dzielnicy przemysłowej. Znajdują się tu magazyny, obiekty produkcyjno-usługowe oraz tereny niezagospodarowane. Sposób użytkowania obszaru determinowany był przez bliskie sąsiedztwo lotniska oraz przeznaczenie tego terenu w planie ogólnym pod funkcje przemysłowo-techniczne. Tereny mieszkaniowe występują w postaci skupisk i jest to zabudowa jednorodzinna oraz dynamicznie rozwijająca się zabudowa wielorodzinna. Na obszarze brakuje usług oświaty. Zabudowa mieszkaniowa z usługami występuje głównie przy arteriach komunikacyjnych oraz w pobliżu placów handlu hurtowego. Brak jest terenów ze zorganizowanym programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla mieszkańców oraz sprawnego układu komunikacyjnego. Analizowany obszar w znacznej części jest przekształcony i pozbawiony wartościowych elementów środowiska przyrodniczego. Położony jest poza zasięgiem systemów przyrodniczych miasta. Część terenu leży w zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania od Portów Lotniczych Okęcie.

Wszytko planie i konsultacjach na konsultacje.um.warszawa.pl/rakow