null

Projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia da Rodzin”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plakat Poradnia Rodzinna

Projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” skierowany jest do rodziców, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają oraz rodziców zastępczych.

Projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia da Rodzin”

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin”, który jest współfinasowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Do kogo jest adresowany projekt:

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, trudne lub kryzysowe sytuacje rodzinne i życiowe. Zapraszamy zwłaszcza rodziców, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają oraz rodziców zastępczych.

Bezpłatna oferta:
- specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i jej członków (konsultacje, poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski, asysta rodzinna, poradnictwo socjalne)
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
- grupy wsparcia dla rodziców
- spotkania integracyjne dla rodzin z dziećmi

Cel prowadzonych działań:

Wzmocnienie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci. 

Pomoc świadczymy stacjonarnie w Zespołach Psychologiczno-Terapeutycznych Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie oraz online.

Informacje i zapisy:

tel. 696 509 924, 518 452 047

e-mail: zapisy@sdr.org.pl

Projekt jest realizowany w terminie od 01.07.2020 r. do 30.11.2022.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy: www.stowarzyszeniedlarodzin.pl