null

Porady prawne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

Z dniem 21 marca 2022 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy. 

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

 

Urzędzie Dzielnicy Włochy przy al. Krakowska 257 w pokoju nr 6 (parter) działa punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej /NPP/ prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

Godziny dyżurów punktu:
poniedziałek:  10.00 – 18.00
wtorek:            08.00 – 16.00
środa:              08.00 – 16.00
czwartek:         08.00 – 16.00
piątek:              08.00 – 16.00

Zapisy na porady prawne odbywają się pod nr tel. 19 115 

W punkcie NPP z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać te osoby, które dokonały zgłoszenia telefonicznego i nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przed uzyskaniem porady prawnej osoby uprawnione zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia.

Osoba udzielająca porady prawnej może żądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Kobiety w ciąży nieodpłatną pomoc prawną otrzymują poza kolejnością.
Osoby niepełnosprawne ruchowo lub posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej – z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji- także poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo bezpośrednio u radcy pełniącego dyżur w punkcie.

Osoby korzystające z porad proszone są o udzielenia opinii na temat uzyskanej pomocy prawnej. Opinia jest anonimowa i ma na celu zbadanie satysfakcji klienta. Urna na opinie znajduje się przy drzwiach wejściowych do pokoju nr 6

Przydatne linki

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Warszawy >>

Poradnik o sprawach dotyczących spadku