null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy - kwiecień 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Terminy:

7 kwietnia 2022r., godz. 17.00, Komisja Oświaty, Porządek nr 42, Komisja wyjazdowa w Przedszkolu nr 29, ul. Sycowska 1.  

19 kwietnia 2022r., godz. 17.00, Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Porządek nr 42, posiedzenie zdalne

20 kwietnia 2022r., godz. 16.30, Komisja Rewizyjna, Porządek nr 13, posiedzenie zdalne

21 kwietnia 2022r., godz. 17.00, Komisja Kultury i Sportu, Porządek nr 36, posiedzenie wyjazdowe do Biblioteki Publicznej Dzielnicy Włochy oraz filii (planowana kolejność wizji lokalnych: 1 Sierpnia 36a, Astronautów 1, Al. Jerozolimskie 200, Chrościckiego 2). 

26 kwietnia 2022r., godz. 17.00, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Porządek nr 39, posiedzenie stacjonarne, Urząd Dzielnicy Włochy, sala nr 205

28 kwietnia 2022r., godz. 17.00, Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny, Porządek nr 32, posiedzenie zdalne 

 

Link do udziału w posiedzeniach zdalnych: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!