null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy - maj 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Terminy:

5 maja 2022r., godz. 17.00, Komisja Budżetu, Porządek nr 29, posiedzenie zdalne

9 maja 2022r., godz. 17.00, Komisja Kultury i Sportu, Porządek nr 37, posiedzenie zdalne

17 maja 2022r., godz. 17.30, Komisja Kultury i Sportu, Porządek nr 38, Urząd Dzielnicy Włochy, sala nr 205

19 maja 2022r., godz. 17.00, Komisja Oświaty, Porządek nr 43, posiedzenie wyjazdowe w Szkole Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18. 

24 maja 2022r., godz. 17.00, Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 24.05.2022, Porządek nr 43, posiedzenie wyjazdowe przy ulicy Rybnickiej (aleja kasztanowców).

31 maja 2022r., godz. 17.00, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Porządek nr 40, posiedznie wyjazdowe – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Straży Pożarnej przy ul. Chrościckiego 76.

 

Link do udziału w posiedzeniach zdalnych: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!