null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy - październik

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Włochy

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Terminy:

7 października 2021r., godz. 17.00, Komisja Oświaty, Porządek nr 36 (komisja wyjazdowa do Przedszkola nr 77 przy ul. Potrzebnej 16 oraz Filii Przedszkola nr 77 przy ul. Ciszewskiej 7)

11 października 2021r., godz. 16.00, Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna, Porządek nr 25 i Porządek nr 10

12 października 2021r., godz. 17.00, Komisji Polityki  Społecznej, Zdrowia i Rodziny, Porządek nr 28

25 października 2021r., godz. 17.00, Komisja Kultury i Sportu, Porządek nr 30, (komisja wyjazdowa - Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Gładka 18)

26 października 2021r., godz. 17.00, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Porządek nr 33

27 października 2021r., godz. 17.00, Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Porządek nr 37


Link do udziału w posiedzeniach zdalnych: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!