null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy - wrzesień

Drukuj otwiera się w nowej karcie
posiedzenie komisji

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Terminy:

9 września 2021r., godz. 17.00, Komisja Oświaty - Porządek nr 35 (komisja wyjazdowa, SP 88, ul. Radarowa 4B)

14 września 2021r., godz. 17, Komisja Kultury i Sportu - Porządek nr 29 (komisja wyjazdowa, filia Domu Kultury ADA, ul. Ks. Juliana Chrościckiego 14)

15 września 2021r., godz. 16.30, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Porządek nr 19 (posiedzenie zdalne)

23 września 2021r., godz. 17.00, Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny - Porządek nr 27 (posiedzenie zdalne)

28 września 2021r., godz. 17.00, Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Porządek nr 36 oraz Porządek nr 32 (komisja wyjazdowa, Park Cietrzewia, plac zabaw od ul. Tomnickiej)


Link do udziału w posiedzeniach zdalnych: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!