null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy - listopad

Drukuj otwiera się w nowej karcie
posiedzenia komisji

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Terminy:

4 listopada 2021r., godz. 17.00, Komisja Oświaty, Porządek nr 37, posiedzenie zdalne

9 listopada 2021r., godz. 17.00, Komisja Kultury i Sportu, Porządek nr 31, posiedzenie zdalne

10 listopada 2021r., godz. 17.00, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Porządek nr 20, posiedzenie dalne

18 listopada 2021r., godz. 17.00, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Porządek nr 21, posiedzenie zdalne

22 listopada 2021r., godz. 17.00, Komisja Budżetu, Porządek nr 26, posiedzenie zdalne

23 listopada 2021r., godz. 17.00, Komisja Kultury i Sportu, Porządek nr 32, posiedzenie zdalne

24 listopada 2021r., godz. 17.00, Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Porządek nr 38, posiedzenie zdalne

30 listopada 2021r., godz. 17.00, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Porządek nr 34, posiedzenie zdalne 

 

Link do udziału w posiedzeniach zdalnych: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!