null

Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu on-line: 10 maja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek nr 26 Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 maja 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne)

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
  3. Informacja na temat rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 227.
  4. Informacja na temat rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 88.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

Zaproszeni goście

  • Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 227
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 88 
  • Przedstawiciel Klubu RKS Okęcie uczestniczący w rozmowach nt. utworzenia klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 88

Transmisja on-line:  https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!

Załączniki: