null

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny on-line: 29 kwietnia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 29 kwietnia  2021 r., godzina 17.00, posiedzenie zdalne

Porządek Nr 22

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie Protokołu nr 21 z dnia 25 marca 2021 r.
  4. Bieżąca informacja dotycząca działalności włochowskich placówek ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19,
  5. Spotkanie z Radą Seniorów w Dzielnicy Włochy dotyczące bieżących problemów (przedstawiciel pani Maria Boratyn-Laudańska). 
  6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia (propozycja 27 maja 2021 roku, g. 17.00)
  7. Zamknięcie obrad.

Zaproszeni goście:

  • Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy pani Maria Boratyn-Laudańska

Transmisja on-line: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!

Załączniki: