null

Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025. Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, zainteresowane podmioty działające na rzecz przeciwdziała uzależnieniom do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, ale także do zgłaszania uwag podczas dyżurów telefonicznych lub pisemnie. 

Harmonogram konsultacji: 18 stycznia – 8 lutego 2022 r.

  • spotkanie on-line z mieszkańcami: 28 stycznia, godz. 17.00
  • spotkanie on-line z NGO: 4 lutego, godz. 11.30
  • dyżury telefoniczne, tel. 22 443 14 60: 26 stycznia, 2 lutego w godz. 12.00-18.00
  • uwagi pisemne do 8 lutego na adres: anoga@um.warszawa.pl  

Projekt Programu więcej pod pod linkiem: https://konsultacje.um.warszawa.pl

Informacje o konsultacjach znajdują się na także na FB:  https://www.facebook.com/konsultacjespolecznewarszawa

Załączniki: