null

Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części: Część I- Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych or

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 23.11.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwane dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Dokumenty zamówienia na stronie internetowej https://zamowienia.um.warszawa.pl jak również na stronie internetowej www.ud-wlochy.waw.pl

Załączniki: