null

Realizacja kompleksowego projektu uwzględniającego: działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywę wobec przemocy i uzależnień, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamówienia

Filtry