null

DKDS spotkanie - 28 października

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Osoby siedzące przy stole z notatnikami i laptopami
Image by StartupStockPhotos from Pixabay

Zapraszamy w dniu 28 października o godz. 18.00, na spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Zapraszamy w dniu 28 października o godz. 18.00, na spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego za pośrednictwem platformy Webex.

Wstępny program:

1. Przywitanie nowego członka Komisji – Fundacji Piastowskiej.
2. Konsultowanie ogłoszeń konkursowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie kultury o następującej tematyce: 

  • Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
  • Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy. 

3. Wybór przedstawicieli Komisji do prac w komisjach konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:

  • kultury,
  • sportu.

4. Trzy lata MAL we Włochach – informacja o działalności placówki.

Na spotkanie zaproszeni będą przedstawiciele Urzędu Dzielnicy.