null

Spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego 26 lutego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społeczneo

Zapraszamy na spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, które odbędzie się 26 lutego, godz. 18:00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy, w sali nr 433, IV piętro, al. Krakowska 257.

Proponowany porządek:

1. Powitanie.
2. Dokończenie prac nad planem pracy DKDS na 2024.

3. Status prac dot. wyznaczenia pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych w Dzielnicy Włochy.

4. Omówienie propozycji zorganizowania weekendowego forum DKDS wraz z warsztatami/dyskusjami - podjęcie uchwały na ten temat z prośbą do dzielnicy o wsparcie.

5. Sprawy inne.

6. Zakończenie.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Włochy.