null

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż kotłów olejowych wraz z palnikami (2 zestawy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż kotłów olejowych wraz z palnikami (2 zestawy) stanowiących własność m.st. Warszawy przeprowadzany na podstawie Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. zwanego dalej „Zarządzeniem”

Na podstawie § 1 pkt 7 pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.119.2021 z dnia 18.01.2021 r. Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż kotłów olejowych wraz z palnikami (2 zestawy).

Marka: Schäfer Interdomo

Typ Domobloc DCN 270 wraz z palnikami Körting typ VT3II

Cena wywoławcza: 6.937,20,00 PLN brutto.

Zdemontowane kotły (owinięte folia zabezpieczającą) znajdują się na parkingu UD Włochy, pod adresem w Warszawie przy al. Krakowskiej 257.

Urządzenia pracowały w trybie normalnym przez około 20 lat przez 365 dni w roku na potrzeby C.O., ciepła technicznego oraz podgrzewania wody w budynku. Urządzenia są sprawne technicznie. Zostały zdemontowane w związku z likwidacją kotłowni olejowej.

Termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, nie później jednak niż do dnia 20.07.2021 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257.


Zdjęcia

Załączniki: