null

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie UWAGA: zmiana i wyjaśnienie IWZ (w tym terminu składania i otwarcia ofert)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załączniki: