null

Technikum nr 9 Lotnicze w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. Gładka 16, 02-172 Warszawa
tel.: 48 22 846 09 42
e-mail: szkola@narwik.edu.pl
www.narwik.edu.pl

W 1959 r. została powołana Zasadnicza Szkoła Elektryczna dla Pracujących z siedzibą przy ul. Siennej 53, przeniesiona potem do budynku przy ul. Radomskiej 13/21. W 10 lat później została Powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Warszawskiej Fabryki Obrabiarek z siedzibą przy ul. Potrzebnej 24. W 1974 r. obie szkoły połączono. W 1976 r. powołano Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych nr 1 z siedzibą przy ul. Radomskiej. W skład Zespołu wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fabryki Pras Automatycznych „Ponar Plasomat”, Liceum Zawodowe Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, Technikum Mechaniczno-Elektryczne nr 3, Średnie Studium Zawodowe w Warszawie.

W 1980 r. Zespół został przeniesiony na ul. Gładką 16. W nim znalazły się wszystkie szkoły kształcące w technicznych kierunkach lotniczych. W 1980 r. rozpoczęto starania o nadanie Zespołowi Szkół imienia Bohaterów Polskich Skrzydeł, ale imię to nie zostało przez władze oświatowezaakceptowane. Kiedy Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Norweskiej zaczęło szukać szkoły, która przyjęłaby imię Bohaterów Narwiku, Dyrekcja i społeczność szkolna zaakceptowała to imię. Kuratorium wyraziło zgodę i 31 maja 1989 r., w przeddzień 30-lecia szkoły, nadano Zespołowi szkół imię i wręczono sztandar. Rozpoczęła się również współpraca z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Norweskiej i Ambasadą Królestwa Norwegii. W 1990 r. szkołę odwiedził Sekretarz Stanu Królestwa Norwegii. Zespół nawiązał kontakt ze szkołą w Narwiku. W roku 1992 zostało powołane LXXXIV Liceum Ogólnokształcące.

Obecnie Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku składa się z Technikum nr 9 oraz LXXXIV Liceum Ogólnokształcącego. W technikum kształci się 140 uczniów w 6 oddziałach, a w liceum 262 uczniów w 12 oddziałach. Zajęcia prowadzi 49 nauczycieli. Jest to jedyna szkoła w Polsce, w której uczy się języka norweskiego.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.