null

Usługi polegające na bieżącym utrzymaniu drzewostanu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PN 16/2022

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wartość zamówienia
w przedziale od kwoty 130.000 zł netto do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.382.000 euro
Tryb
Przetarg nieograniczony
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
26.05.2022 10:53
Termin składania ofert
30.06.2022 10:00

Zamówienia

Filtry