null

Warszawskie Święto Drzewa - konkurs dla uczniów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy organizuje konkurs dla placówek edukacyjnych „Warszawskie Święto Drzewa”. Tematem konkursu są drzewa w mieście.

Zwycięzcy będą sadzić drzewa, uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych i spacerach dendrologicznych. Finał odbędzie się w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, w niedzielę 9 października w godzinach 11.00-17.00, podczas pikniku przyrodniczego. Placówki edukacyjne, które zgłoszą się do akcji, dostaną wówczas sadzonki małych drzew wraz z instrukcją nasadzania.

Zgodnie z regulaminem praca konkursowa może być przedstawieniem najciekawszego drzewa w mieście, podkreśleniem funkcji, jakie pełnią drzewa w mieście oraz pożytków, jakie z nich mamy, wykazaniem się wiedzą o drzewach czy znajomością drzew w swojej okolicy. Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną, może to być utwór literacki/komiks, a także podcast/reportaż lub film/animacja, wszystko zależy od kategorii wiekowej uczestników.

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej: https://zzw.waw.pl/2022/09/05/wlaczcie-sie-do-akcji-warszawskie-swieto-drzewa/