null

Wolontariusz Roku 2022 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zaprasza do udziału w konkursie pt.: „Wolontariusz Roku 2022 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”. 

Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o regulamin (ponizej w załaczeniu), na podstawie zgłoszeń, które można nadsyłać do dnia 18.11.2022 r., osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu). Karta zgłoszenia poniżej.

Wyłonieni Wolontariusze i koła/grupy wolontariatu zostaną uhonorowani w szczególny sposób podczas Gali Wolontariatu 2022, która odbędzie się w Okęckiej Sali Widowiskowej w dniu 3 grudnia 2022 roku o godzinie 15.00.

Każda praca Wolontariuszy jest warta docenienia, dlatego, poza formularzami zgłoszeniowymi, do dnia 18.11.2022 roku można przesyłać listy wolontariuszy i kół/grup wolontariatu, zaangażowanych w poszczególnych instytucjach, placówkach oświatowych oraz organizacjach pozarządowych, dla których przygotowane zostaną dyplomy (konkurs nie obejmuje wolontariatu pracowniczego).

Zaproszamy na to ważne wydarzenie, jakim jest Gala Wolontariatu, szczególnie do tych Państwa, którzy są bardzo zaangażowani w pomaganie, ale i do tych z Państwa, którzy chcieliby dołączyć do tej wspaniałej grupy osób, godnej do naśladowania.

Załączniki: