null

Wydział Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej,
  • utrzymywanie dróg o charakterze lokalnym,
  • ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii.

 

a) Referat Infrastruktury i Utrzymania Dróg
b) Referat Inwestycji Kubaturowych
c) Referat Inwestycji Drogowych i Umów Deweloperskich