null

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 • utrzymywanie placówek oświaty i wychowania,
 • tworzenie warunków dla działalności placówek,
 • prowadzenie ewidencji placówek, środków budżetowych i spraw kadrowych,
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauk.
   
 • inicjowanie i koordynacja zadań na terenie Dzielnicy w zakresie kultury fizycznej - sportu i rekreacji,
 • wspieranie zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i kontrolowanie zadań realizowanych przez kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej w Dzielnicy w zakresie sportu kwalifikowanego,
 • wspieranie i organizowanie lokalnych imprez sportowych - rekreacyjnych,
 • wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i promowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców Dzielnicy Włochy,
 • inicjowanie i realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i zdrowotnym poprzez sport i rekreację,
 • wspieranie działań promujących ideę olimpizmu i zasad fair play, współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym przy realizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.