null

Wyniki konkursu ofert nr 5/2021 na najem lokali użytkowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o wynikach konkursu ofert nr 5/2021 na najem lokali użytkowych

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NR 5/2021 NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 5 lutego 2020 r. ( z późn. zm.) informuję, że konkurs ofert na najem lokali użytkowych, rozstrzygnięty w dniu 14 października  2021 r. został zamknięty.

Do konkursu został wytypowany 1 lokal użytkowy. Wyniki przedstawiają się następująco:

Lokal użytkowy przy ul. Popularnej 29 (pow. podstawowa 23,17m i 14,39m2 pow. dodatkowa).

Oferent wyłoniony na najemcę: Pan Jakub Karbowski, prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Jakub Karbowski, z siedzibą przy ul. Czereśniowej 24, 02-456 Warszawa, NIP 8272172742,
REGON 145922460, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaj działalności: sklep vintage, sprzedaż odzieży używanej, magazyn odzieżowy.

Stawka oferowana:  35,00zł.  netto za 1m2  pow. podstawowej

                             19,00zł.  netto za 1m2   pow. dodatkowej

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

                       DZIELNICY WŁOCHY

                     /-/ MONIKA KRYK