null

Wyniki konkursu ofert nr 6/2021 na najem miejsc postojowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o wynikach konkursu ofert nr 6/2021 na najem miejsc postojowych

Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 5 lutego 2020 r. ( z późn. zm.) informuję, że konkurs ofert na najem lokali użytkowych, rozstrzygnięty w dniu 23 listopada 2021 r. został zamknięty.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Naukowa 4 miejsce postojowe 41 – garaż poziom -1  

Oferta nr 1 – Pani Z….. K….., zamieszkała przy ul…

Stawka oferowana netto 111,00 zł miesięcznie.

             

            ZASTĘPCA BURMISTRZA
                DZIELNICY WŁOCHY
              
  /-/ MONIKA KRYK