null

XXX Uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Włochy – 15 maja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XXX Uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 15 maja 2021 r. o godz. 16:00, która będzie poświęcona 70. Rocznicy przyłączenia Włoch i Okęcia do Miasta Stołecznego Warszawy.

Uroczysta Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja obrad: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1475/rada-dzielnicy-wlochy.htm 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 oraz  z 2019 r. poz. 13139) zwołuję XXX uroczystą Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 15 maja 2021 roku na  godz. 16.00, która będzie poświęcona 70. Rocznicy przyłączenia Włoch i Okęcia do Miasta Stołecznego Warszawy. 

W związku z art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, z późn. zm.), XXX sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W załączeniu przekazuję Porządek obrad XXX Uroczystej Sesji Rady Dzielnicy Włochy 
m.st. Warszawy.

Porządek obrad
XXX Uroczystej Sesji Rady Dzielnicy Włochy  m.st. Warszawy 
upamiętniającej 70 – lecie  przyłączenia Włoch i Okęcia do Miasta Stołecznego Warszawy
w dniu 15 maja 2021 r. o godz. 16.00

1. Otwarcie uroczystej Sesji i powitanie gości. 
2. Przemówienie Przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
3. Przemówienie Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
4. Wykład historyczny dr Roberta Gawkowskiego.
5. Uhonorowanie Kombatantów wyróżnionych z okazji 70-lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Miasta Stołecznego Warszawy.
6. Zamknięcie uroczystej Sesji.

Załączniki: