null

Zdalne posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy - lipiec

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zdalne posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Terminy:

1 lipca 2021r., godz. 17.00, Komisja Oświaty - Porządek nr 33

6 lipca 2021 r., godz. 17.00 Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisja Kultury i Sportu - Porządek nr 34 oraz 28 (posiedzenie wyjazdowe)

27 lipca 2021 r., godz. 17.00 Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego - Porządek nr 30 

 

Transmisja on-line:  https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!