null

Zdalne posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: 19 kwietnia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Włochy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/XI/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/IX/2015 Rady
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwołuję IV Sesję Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 19 kwietnia 2021 roku, godzina 16:00 na platformie
Zoom.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  4. Relacja z działań prezydium pomiędzy sesjami – Nina Czerwiec
  5. Ustalenie planu działań Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy
  6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy
  7. Wolne wnioski i zapytania
  8. Zamknięcie sesji.

Załączniki: